Disclaimer

Stalec Light & Sound stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in de onze aangeboden diensten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven,zijn wijzigingen in merk, model, type, technische specificaties, uitvoeringen, afbeeldingen, prijzen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de Stalec Light & Sound internetsite kan derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Virussen en veiligheid

Stalec Light & Sound internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen,
maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties,
grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’),
worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming door Stalec Light & Sound, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Verzamelen van gegevens

Stalec Light & Sound slaat alleen informatie van gebruikers welke zich voor de nieuwsbrief aanmelden. Andere informatie gaat verloren na het verlaten van de website door de gebruiker. Uw gegevens die door middel van informatie formulieren wordt verzonden
zal stikt voor Stalec Light & Sound worden gebruik en zullen niet aan derden worden overgedragen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stalec Light & Sound. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stalec Light & Sound, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.